Masz pytania? Zadzwoń: +48 (94) 307 00 91

Przyłączenie do sieci

Reprezentujemy Inwestora w skomplikowanych procedurach przed Zakładem Energetycznym i przygotowujemy niezbędną dokumentację wymaganą do złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia instalacji PV:


- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika)

- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych) zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

- bilans mocy

 

Zakład Energetyczny zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowego określenia warunków przyłączenia

 

Prowadzimy projekty dla naszych Klientów we współpracy z:

 
   
DLA INSTYTUCJI
Bezpośrednią pochodną rozwoju gospodarczego jest wzrost zapotrzebowania na energię...
DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
Zielona Grupa Energetyczna jest wykonawcą i administratorem instalacji...
LOGO Zielona Grupa Energetyczna Copyright © 2020 Zielona Grupa Energetyczna

Start    Produkty i Usługi   O firmie   Kontakt

Zielona Grupa Energetyczna - oświetlenie uliczne led, fotowoltaika, turbiny wiatrowe pionowe,
farmy wiatrowe, zasilanie dla telekomunikacji, ładowanie samochodów...